Notice and Instructions

FIAP distinction award 2015-2016

Amal Krishna Das (EFIAP/Gold), Partha Kr. Palit (EFIAP/Silver), Sharmali Das(EFIAP/Silver), Goutam Kumar Sen (EFIAP/Bronze), Achinta Kr. Saha FIAP/Bronze)

EFIAP : Vaddadi Suryaprakash Rao, Sanjoy Bhattacharya, Pranab Basak, Partha Shamal, Sanjib Sawar, Arup Bhattacharjee, Partha Sarathi Dhar, Subrata Bysack, Dibyendu Dutta Gupta, Kallol Majumdar, Saikat Maity, Deep Bhatia, H. B. Rajendra Bettaswamaiah, Vinayaka Seetharam, Prosenjit Lodh, Suniel Marathe, Prabal Kr. Sarkar, Gouri Sarkar, Nirmaiya Bhattacharya, Saswati Chakraborty, Ritankar Das, Dwaipayan Basu, Krishnendu Dasgupta, Indrajit Mitra, Abani Paul, Seshadri Moitra, Malay Chatterjee, Dipak Kumar Roy, Mukesh Srivastava, Pradip Kr. Das, Pinku Dey, Chhanda Paul, Aniket Paul, Suman Bhattacharyya, Gobinda Chakraborty, Pabitra Sen, Sharma, Dilip Kumar Mitra, Bhargav Harge, Sitanath Paul, Buddhadeb Saha, Mahimala Kyadhar Reddy, Shibu Bhusan Das, KSR Murthy

AFIAP : Chitrangad Kumar, Maroju Srinivas, Shaswati Palit, Dinabandhu Bhattacharya, Debabrata Sarkar, Provat Kumar Mukherjee, Abhijit Banerjee, Rajdeep Biswas, Gargi De, Aparesh Sarkar, Subrat Kumar Das, Ratnajit Choudhury, Bidyasagar Baruah, Arnab Nandi, Avishek Mazumder, Shantanu Saha, Avishek Das, Tuhin Kanti Das, Sankari Roy, Sujit Sarkar, Subrata Adhikary, AshisGuha, Prabir Chakraborty, Kuntal Paul, Somnath Ghosh, Seema Swami, Dipankar Dasgupta, Prasad Jathan, Akundy Krishna Mohan, Debajit Dutta, Kathakali Goswami, Sujan Ghosh, Subhadip Choudhury, Gopal Bhattacharjee, Suraranjan Nandi, Satyajit Majumder, Sajal Ghosh, Mukta Biswas, Suvojit Biswas, Pradeep Mahajan, Rathin Chakraborty, Titir Banerjee, Manjunath Solur Krishnamurthy, Bhaskar Dutta, Soutam Banerjee, Sudip Sahu, Padmakar Gade, Pijush Karmakar, Dipak Kumar Dey, Santanu Banerjee, Suddhabrata Chakraborty, Dipak Ray, Biswarup Ghosh, Abhirup Bose, Prosanta Kumar Saha, Sruti Saxena Jindal, Dipankar Ghosh, Prabir Kr. Das, Rahul Sarkar, Mrinal Basu, Bedashree Patitundu, Abhijit Bose, Sandip Saha, Samir Basak, Devendra Sharma, Annada Mailick, M. Mohan, Tripti Roy, Abir Das, Tania Chatterjee, Nishikant Gangadhar Mhatre, Nagesh Shakpal